Використання AI

Наш підхід до використання штучного інтелекту: чому це важливо

У еру цифрової трансформації, NewsOnline24 визнає значення штучного інтелекту (ШІ) у світі видавничої справи. Ми прагнемо до прозорості, чесності та відповідальності, і тому хочемо відкрито обговорити наш підхід до застосування ШІ, який сприяє удосконаленню нашої роботи, а не заміщає людську участь.

Принципи, що лежать в основі нашого використання ШІ

ШІ як джерело позитивних змін: Ми переконані, що ШІ здатний значно покращити видавничий процес, додаючи цінність до нашої діяльності. Водночас, ми акцентуємо увагу на необхідності його осмисленого застосування для збереження високих стандартів якості.

Людський контроль над процесом: Незважаючи на високу цінність ШІ як інструменту, ми усвідомлюємо, що він не повинен займати домінуючі позиції. Дії, що виконуються за допомогою ШІ, завжди перебувають під строгим контролем наших спеціалістів, чий людський інтелект і досвід є ключовими для досягнення бажаних результатів.

Обережна інтеграція та аналіз: Ми підходимо до впровадження ШІ з обережністю та проводимо глибокий аналіз його впливу на нашу діяльність. Успішна інтеграція для нас означає помітне покращення процесів, а не просте використання нових технологій заради новизни.

Відкритість та прозорість: Ми надаємо велике значення відкритому інформуванню наших читачів про використання ШІ. Така відкритість критично важлива для налагодження довіри та підтримання міцних зв’язків з нашою спільнотою.

Застосування ШІ у нашій роботі

Створення контенту У процесі створення контенту ШІ виступає у ролі асистента під наглядом людини. Наші редактори уважно перевіряють тексти на предмет точності та відповідності високим стандартам, використовуючи суворі методи перевірки. ШІ пропонує потенційні ідеї для статей, проте остаточний вибір та розробка матеріалів залишається за нашими редакторами. Таким чином, за авторство більшості матеріалів на нашому сайті стоїть команда досвідчених редакторів, а не машини.

Робота з мультимедіа ШІ також застосовується у певних аспектах створення зображень, хоча не всі графічні матеріали на сайті вироблені штучним інтелектом. У випадках використання ШІ для постобробки зображень, наша команда ретельно оцінює кожну його дію, аби забезпечити якість та відповідність нашим стандартам.